P
R
O
J
E
C
T
S
 
 
 

EVENTS LIST :

Interior Portrait

: animated film
dir. Robert Sowa

   
 
 
December 8, 2010
 
Festival "Portraits of Composers" (Portrety Kompozytorów), film screening, Warsaw, Poland
 
 
 
 
May 19, 2000
 
Impresje 2. Drzwi otwarte , Radio Kraków Studio S5, Kraków, Poland

Anna Niedźwiedź, soprano
Iwona Wojtycza, soprano

Apeiron String Quartet:
Marcin Król, violin
Ewa Trębacz, violin
Michał Woźniak, viola
Michał Kiska, cello
 
 
 
 
March 31, 2000
 
De Deuren Geopend, Aula Florianka, Kraków, Poland

Anna Niedźwiedź, soprano
Iwona Wojtycza, soprano

Apeiron String Quartet:
Marcin Król, violin
Ewa Trębacz, violin
Michał Woźniak, viola
Michał Kiska, cello

Marek Chołoniewski, electronic media