ewa trębacz ANC'L'SUNR

   kompozycja przestrzenna z orkiestrą na pierwszym planie
   spatial soundscape with orchestra in the foreground

  • E-mail: girlbot@ewatrebacz.com

  • dla realizatora dźwięku / for sound engineer

  • dla dyrygenta / for a conductor


  • dla wykonawców / for performers